Contact

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:
Mevrouw T. de Vries
Telefoon: (058 )213 88 87
E-mail: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl